Over STIWOT

ANBI Informatie

Naam: STIWOT (Stichting Informatie Wereldoorlog Twee)

RSIN: 810512890

Postadres: STIWOT, Postbus 44, 1170AA Badhoevedorp

Doel: STIWOT stelt zich ten doel het bevorderen van de kennis over de Tweede Wereldoorlog, in de meest uitgebreide context, middels het medium Internet. Om dit doel te verwezenlijken worden diverse sites opgezet, onderhouden en geüpdate. Daarnaast kan het bestuur besluiten tot het uitgeven van andere media.

Beleidsplan: STIWOT stelt zich ten doel het bevorderen van de kennis over de Tweede Wereldoorlog, in de meest uitgebreide context, middels het medium Internet. Om dit doel te verwezenlijken worden diverse sites opgezet, onderhouden en geüpdate. Daarnaast kan het bestuur besluiten tot het uitgeven van andere media.

STIWOT heeft in de loop der jaren veel trouwe donateurs mogen verwelkomen die de groei van de stichting tot waar zij nu staat mogelijk hebben gemaakt. Verdere uitbreiding van de activiteiten betekent echter dat er ook de nodige uitbreiding aan capaciteiten in de vorm van medewerkers en financiën zal moeten ontstaan. Op financieel gebied zal er dan ook gekeken moeten worden naar het scheppen van mogelijkheden door het verwerven van meer donateurs en sponsoren.

Het beheer van het vermogen van de stichting is in handen van het bestuur. Het vermogen dient om de onkosten van de stichting en haar medewerkers te dekken en ruimte te creëren voor versterking en uitbreiding van de inhoud en bekendheid van de stichting en haar activiteiten.

Bestuur:
- L.A. Bolijn (Voorzitter)
- E.R. van Eig (Secretaris)
- J.C. Koppes (Penningmeester)

Beloningsbeleid: Alle werkzaamheden binnen STIWOT worden op vrijwillige basis verricht.

Uitgeoefende activiteiten: Voor STIWOT was 2020 het jaar waarin we onze hoofdwebsite TracesOfWar.nl en TracesOfWar.com verder hebben kunnen uitbreiden. Wederom zijn we in bezoekersaantallen gegroeid. Er konden dit jaar vanwege corona helaas geen battlefieldtours georganiseerd worden.

Financiële verantwoording

BALANS per 31 december 2020
1000 Kas 0,00
1100 Bank 1.382,66
1110 Bank Bedrijfsplusrek. 18.500,00
1300 Debiteuren 125,00
1710 Te Ontvangen Bedragen 0,00
1800 Te Vorderen BTW 0,00
2000 Tussenrekening Bank 0,00
0400 Eigen Vermogen 12.767,10
0700 Voorziening externe IT 6.000,00
0710 Voorziening overig 1.500,00
1600 Crediteuren 48,97
1700 Te Betalen Bedragen 0,00
1810 Te Betalen BTW 0,00
1820 Af te Dragen BTW -50,94
1900 Lopend Resultaat -257,47
20.007,66 20.007,66
RESULTATENREKENING 2020
4115 Verzekeringen 795,61
4130 Bankkosten 119,39
4140 Porto & Post kosten 477,03
4150 PR Materialen 114,71
4160 Drukwerk 18,75
4200 Hostingkosten 802,59
4210 IT Kosten 108,00
4300 Afrondingsverschillen -0,46
4400 Medew. Bijeenkomsten 0,00
4900 Overige kosten 150,00
1900 Lopend Resultaat -257,47
8400 Opbrengsten Donateurs 396,81
8402 Opbrengsten BFT 0,00
8403 Opbrengsten Giften 22,59
8420 Opbrengsten IT-websites 0,00
8430 Opbrengsten Commissies 1.681,66
8440 Opbrengsten Banners 225,00
8900 Rente opbrengsten 2,09
2.328,15 2.328,15

STEUN ONS DIGITALE ERFGOED

STEUN STIWOT

Doneer

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Tracesofwar!

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Logo

STIWOT (Stichting Informatie Wereldoorlog Twee) is een Nederlandse ANBI organisatie.

RSIN: 810512890

Doneer met belastingvoordeel

CONTACTINFORMATIE

Postbus 44, 1170AA Badhoevedorp
Nederland

Logo